Loading... (0%)
bg_1_1

Os skyttarlag i dag

Styret i Os Skyttarlag består av 7 medlemmer. Kasserer,Våpen/ ammunisjonsforvalter og leiar av Ungdommsutvalet er sjølvskrevnee resentantar i styret. Arbeidet til styret er å lage terminlister, syta for organisering av skytestemne, koordinere arbeidsoppgåvar på bane-anlegget og sist, men ikkje minst sørga for ein sunn drift av laget.

Medlemskap i skyttarlaget
Os Skyttarlag kan med god samvit påropa seg å ha eit av landets flottasteskytebaneanlegg.
På Ulven har vi samla innandørskyting, utandørskyting og felt- skyting, alt innafor kort avstand.

Vi har utandørsbane 100m og 200m. I kjellaren har vi 15m bane som vi benytter om vinteren.
I kjellaren har vi også ei laser- bane som kan brukast heile året.
Feltanlegget sto ferdig til samlagsstevnet i 2014, finfelt og grovfelt, grovfeltanlegget har avstander fra 130 til 600 meter,  med det på plass er Os skytesenter ein komplett arena.
Alle banene har elektronisk anvisning.

Som medlem hjå oss ligg alle fasilitetar tilrettelagt. Har du ambisjonar om å nå norgestoppen i skyting? Ønskjer du tilknytting til eit godt miljø der gamle skyte- tradisjonar vedlikehaldast? Eller kunne du rettogslett berre ønskja å terpa skyteformen fram mot jakta?
Ta kontakt med oss i Os Skyttar- lag.Vi lovar å ta godt imot deg!

Skyttarlaget har eit breitt utval av våpen til utlån. Som nytt medlemi laget får du låna både våpen og anna utstyr som vi brukar under skyting. Skyttarlaget stillar også velvillig opp med instruktørar som vil hjelpa deg i gang.

Medlemskontingenten i skyttarlaget er:

– frå fylte 18 år:     500,- pr.år

– yngre enn 18 år:  250,- pr.år

Under trening må du ha eit anvisarkort for å få fram skota du har skote. Dette kostar 25 øre pr.skot.og er einaste treingsavgifta du betalar. Skyttarlaget selg ammunisjon til medlemmane sine og er behjelpeleg med innkjøp av eigne våpen.

brosjyre om Os skyttarlag laget i 2013!

Historien

Ble stiftet i 1891 og har i 122 år vært en av de største og mest aktive kulturbærere i Os Kommune.

Os Skytterlag_2013_korr_page17_image295

Os skyttarlag’s 25 års jubileum, Tøsdal 1916

Den første bana var i Bøkampen. Etter berre to år flytta laget til Larsabakken, nord for Kuven stasjon, bana var litt for kort. Etter å ha prøvd å få bane på Ulven, noko det militære gjekk imot, blei det bygd bane nord for Banktjørno.  Denne bana måtte dei også flytte frå, og det blei bygd enda ei ny bane, denne gangen på Tøsdal.  Der blei laget værande til 1933 da ny bane på Ulven stod ferdig. Seinare har laget bygd ut anlegget sitt både med nye banar og skyttarhus, og har i dag etter 80 år på Ulven, ein av landets mest komplette skytearenaer. Miniatyrbane, 100 og 200 meter bane, og eit komplett feltskyteanlegg, alt med elektronisk anvisning.

Alt arbeide med bygging av baner kunne ikkje vore gjort utan eit utstrakt dugnadsarbeid. Det same gjeld dei mange store stemnene som laget har stått for. Mellom anna 6 Landskyttar- stemner. Det sportslege har alltid vore i fokus. Det har resultert i ein skyttarkonge, to prinsesser og mange vinnarar av Hordaland meisterskap, Samlagsmeisterskap og andre store stemner.

To vers fra prologen  Jimmy Øvredal skrev til lagets 100 års jubileum fanger opp grunnlaget for skytterbevegelsens tilblivelse, og ikke minst, sterke stilling etter den andre verdenskrig.  

quotes_high_2

Som det fremgår av dette, er forsvarstanken det grunnleggende element i Det Frivillige Skyttervesen og i Os Skyttarlag. Mange er historiene fra forsvarskampene i 1940 om hvilken innsats skyttere fra skyttarlagene sto for. Konkurranseelementet i skytesporten er likevel i dag drivkraften for de fleste. Organisering og klasse-inndeling gjør at alle aldersgrupper kan være med da personlig psyke teller minst like mye som fysikk for å oppnå gode resultater. Som en følge av dette har Os Skyttarlag i dag aktive medlemmer i aldersgruppen fra 10 – 80 år. Laget har på Landsskytterstevner hentet både konge, prins og prinsessetitler men er nok mest kjent i skytterkretser som en dyktig arrangør av skytterstevner, og som ett lag med ett godt sosialt miljø. Osaleiren er på større samlinger blitt ett begrep, ikke minst på bakgrunn av at det sosiale samvær har hatt høy prioritet i lagets arbeid.

I dette ligger vel også forklaringen på at Os Skyttarlag alene har kunnet påta seg oppgaven med å arrangere skytterbevegelsens stormønstring ikke mindre en 6 ganger etter krigen. Første gang i 1947, deretter 1952, 1967, 1977, 1992 og sist i år 2002. Året 2001 ble ett merkeår for laget. Ny handlingsplan ble vedtatt. I denne ligger etablering av ny seniorgruppe, bygging av nytt baneanlegg m.m. Dette kan du lese mer om på de forskjellige sidene.

Os skyttarlag/ om oss: Os skyttarlag har 3 heder og æresbevisninger. Æresmedlemskap innført i 1891,  –  Fortjenestemedaljen, innført i 1967 Hederstegnet innført i 2006. Gjennom lagets 120 årige historie er følgende medlemmer blitt hedret

ÆRESMEDALJEN                          FORTJENESTEMEDALJEN              HEDERSTEGNET

Nils D. Drange

1921

Peder Hægland

1967

Vigar Aabrek

2006

Nils Tveit

1921

Karl Telstø

1967

Kjell Lundgren

2006

Jon Søfteland

1951

Norvald Hellevang

1967

Odd Hjertholm

2006

Nils J.K. Drange

1951

Magdalon Haugarvåg

1977

Jostein Hausberg

2006

Peder Hægland

1961

Peder A. Skorpen

1977

Cissel Michalsen

2011

Johannes Hellevang

1961

Steinar Eidsvik

1977

Asle Lemme

2011

Ingvald Midtgård

1967

Magne Midtsæter

1977

Solveig Ure

2011

Nils K. Drange

1967

Johannes Taule

1977

.

.

Kristian Drange

1977

Anfinn Eide

1977

.

.

Karl Telstø

1977

Else Eidsvik

1991

.

.

Magnus Moberg

1986

Terje Os

2002

.

.

Steinar Eidsvik

1992

Oddbjørn Eide

2002

.

.

Johannes Taule

1992

Arne Døsen

2006

.

.

Magne Midtsæter

1992

Odd Gorm-Hansen

2006

.

.

Gunvald Smaadal

2002

Oddvar Drange

2006

.

.

Else Eidsvik

2002

Oddbjørn Lekven

2006

.

.

Anfinn Eide

2002

Thorbjørn Klausen

2006

.

.

Trond Mohn

2002

Per Drange

2006

.

.

Mette Mohn

2002

Reidar Dahle

2006

.

.

Odd Gorm-Hansen

2006

Kåre Lorentz Engelsen

2006

.

.

Arne Døse  2011  Helge Eidsvik  2011
Oddvar Drange  2011  Reidar Kaastad  2011
Thorbjørn Klausen  2011  Eli G-H Tøsdal  2011
Terje Os  2011  Oddvar Ure  2011
Oddbjørn Eide  2011
Reidar Dahle  2011