Loading... (0%)
IMG_9976

Informasjon og resultater for Bjørnefjorden Krins.

Krinsmestere i Bjørnefjorden krins 2016

DSC_0272

Rullering på krinsstevna for 2017: miniatyr:  Strandvik   felt: Os  bane:  Tysse

Terrengstevne —- Sommerstevne
1951 Olav Skaar Tysse 30 Ole J. Tysse Tysse 242
1952 Selmer Nilsen Tysse 30 Erling Fredheim Sæv.fj 249
1953 Olav Skaar Tysse 30 Olav Skaar Tysse 246
1954 Olav Skaar Tysse 30 Johan Ragnhildstveit Hål. 248
1955 Selmer Nilsen Tysse 27 Olav O. Løberg Sæv.fj 257
1956 Olav Ådland Tr.fj 29 Olav Skaar Tysse 252
1957 Bård Austefjord Lygr.fj 29 Olav O Fossberg Sæv.fj 297
1958 Hogne Lygre Lygr.fj 28 Johan Ragnhildstveit Hål. 297
1959 Olav Austefjord Lygr.fj 29 Olav Austefjord Lygr.fj 298
1960 Olav Austefjord Lygr.fj 29 Olav O. Løberg Sæv.fj 315
1961 Terje Høysæter Tysse 30 Olav O. Løberg Sæv.fj 295
1962 Knut Dale Fusa 28 Kjell Langeland Tysse 308
1963 Olav Ådland Tr.fj 30 Olav Austefjord Lygr.fj 311
1964 Terje Høysæter Tysse 29 Olav Ådland Tr.fj 304
1965 Terje Høysæter Tysse 28 Tor Bergesen Sæv.fj 308
1966 Mons Ådland Fusa 29 Terje Høysæter Tysse 314
1967 Alf Høysæter Tysse 30 Kjell Langeland Tysse 314
1968 Terje Høysæter Tysse 29 Terje Høysæter Tysse 326
1969 Arvid Kolle Tysse 28 Terje Høysæter Tysse 321
1970 Terje Høysæter Tysse Arvid Kolle Tysse 332
1971 Inge Eikeland Eik.fj 30 Alf Høysæter Tysse 325
1972 Terje Høysæter Tysse 30 Alf Høysæter Tysse 323
1973 Arvid Kolle Tysse 25 Alf Høysæter Tysse 326
1974 Paul Haugen Sæv.fj 29 Arvid Kolle Tysse 322
1975 Arvid Kolle Tysse 27 Arne Hjartnes Hål. 327
1976 Arne Hjartnes Hål. 28 Trygve Haugen Sæv.fj 328
1977 Per Austefjord Lygrfj. 28 Alf Høysæter Tysse 330
1978 Terje Høysæter Tysse Terje Høysæter Tysse 331
1979 Per Eikestad Tysse Haldor Langeland Tysse 321
1980 Terje Høysæter Tysse Alf Høysæter Tysse 330
1981 Nils Høgli Trfj. Kjell o. Fossberg Sæv.fj 333
1982 Nils Høgli Trfj. Alf Høysæter Tysse 337
1983 Arvid Kolle Tysse Arvid Kolle Tysse 329
1984 Arvid Kolle Tysse Haldor Langeland Tysse 327
1985 Erling Eriksen Tysse 30/27 Haldor Langeland Tysse 335
1986 Per Eikestad Tysse Mikal Leigland Str.vik 331
1987 Terje Høysæter Tysse Arvid Kolle Tysse 318
1988 Per Eikestad Tysse 29/22 Håkon O. Aadland Tysse 324
1989 Kåre Osebakken Str.vik 30/15 John E. Håland Hål 330
1990 Erling Eriksen Tysse 27/13 Alf Høysæter Tysse 338
1991 Jonny Gjerde Tysse 29 Alf Høysæter Tysse 334
1992 Arne Rød Hål. 30/21 Berge A. Legland Str.vik 337
1993 Per Eikestad Tysse 30/26 Alf Høysæter Tysse 336
1994 Arvid Austefjord Lygrfj Endre Eikestad Tysse 328
1995 Trygve Haugen Sæv.fj 28/22 Berge A. Legland Str.vik 334
1996 Lars Inge Vik Str.vik 30/26 Alf Høysæter Tysse 338
1997 Alf Høysæter Tysse 30/27 Trond Nordvik Tysse 337
1998 Trond Nordvik Tysse 30/21 Frode N. Eikeland Tysse 337
1999 Henning Ådland Tysse 29/20 Trond Nordvik Tysse 337
2000 Arvid Austefjord Lygrfj 30/24 Alf Høysæter Tysse 334
2001 Arvid Austefjord Lygrfj 30/27 Frode N. Eikeland Tysse 340
2002 Jarle Berhovde Hål. 29/19 Alf Høysæter Tysse 339
2003 Arvid Austefjord Lygrfj 30/13 Rolf Lekven Os 339
2004 Bjørnar Vik Str.vik 29/16 Frode N. Eikeland Tysse 337
2005 Ove Berge Eik.fj 29/20 Alf Høysæter Tysse 337
2006 Alf Høysæter Tysse 30/15 Lars Inge Vik Str.vik 342
2007 Arvid Austefjord Os 29/8 Ron Tony Johnsen Tysse 338
2008 Alf Høysæter Tysse 30/13 Jarle Berhovde Hål. 338
2009 Ørjan Ure Os 29/12 Asbjørn Hellevang Os 338
2010 Henning Aadland Tysse 30/17 Erik Vik Str.vik 339
2011 Alf Høysæter Tysse 29/19 Erik Vik Str.vik 337
2012 Per Eikestad Tysse 29/18 John E.Håland Hål/eik 334
2013 Alf Høysæter Tysse 30/21 Ragnhild Eide Ure Os 340
2014 Arvid Austefjord Os 29/13 Jan Kristian Evensen Os 342
2015 Thererse Iren Pettersen Tysse 30/17 Ragnhild Eide ure Os 340
2016 Trond Nordvik Tysse 30/15 Trond Nordvik Tysse 342